Harry Daniel Beeby (1920 nî 8 goe̍h 24 ji̍t2013 nî 3 goe̍h 18 ji̍t), hō Hàn-miâ Bí-te̍k-lí (彌迪理), sī Eng-kok ê bo̍k-su, ùi Yorkshire ê Hul chhut-sì. I tī 1946 nî hong phài kàu Tiong-kok Ē-mn̂g, 1949 nî hiòng Hiong-káng so͘-khai, āu-lâi tńg Eng-kok, kàu 1950 nî koh phài lâi Tâi-oân.

I tī Tâi-oân pat chò Tióng-êng Tiong-ha̍k hāu-bo̍k, mā chham-ka liáu Tang-hái Tāi-ha̍k ê sêng-li̍p chún-pī, āu lâi khì Tâi-lâm Sîn-ha̍k-īⁿ chiap chò hù īⁿ-tiúⁿ. 1972 nî, i chham-ú Ki-tok-kàu só͘ hoat-piáu hi-bāng chèng-hú kái-kek ê Tùi Kok-sī ê Seng-bêng kap Kiàn-gī. Chit hūn kiàn-gī pún-té sī Chìm-sìn-hōe, Ōe-lí Kong-hōe kap Tiúⁿ-ló Kàu-hōe liân-ha̍p thê-chhut, m̄ kok siāng bóe kaⁿ-taⁿ Tiúⁿ-ló-hōe chhiam-sú. In-ūi á-né, i soah hō͘ Tiông-hoa Bîn-kok chèng-hú kóaⁿ chhut Tâi-oân.

Tó-tńg Eng-kok liáu-āu, i khì Birmingham ê Selly Oak chāi-tē ha̍k-hāu kà-chheh, 1986 nî thè-hiu.

Chham-khóSiu-kái