Hatshepsut sī kong-goân-chêng 15 sè-kí sî Ai-ki̍p ê cha-bó͘ hoat-ló, chêng 1473 nî kàu 1458 nî kî-kan chāi-ūi.

Hatshepsut tiāu-siōng.

Chham-khóSiu-kái

  • Kathleen Kuiper, pian. (2010). "Hatshepsut". Britannica Guide to the World's Most Influential People : 100 Most Influential Women of All Time. Encyclopaedia Britannica, Inc.