Hoâ-pak Pêng-goân

Hoâ-pak Pêng-goân (華北平原) sī chi̍t phìⁿ ūi-tī Tiong-kok Hoâ-pak tē-khu ê pêⁿ-po͘, iā hō-chò Hông-hoâi-hái Pêng-goân (黃淮海平原).

Koâⁿ-lâng ê Hoâ-pak Pêng-goân