Ho̍k-heng-khu

Pún bûn-chiuⁿ sī koan-hē Tâi-oân ê Ho̍k-heng-khu. Chhōe Tiong-kok Hô-pak kāng-miâ ê khu, khòaⁿ Ho̍k-heng-khu (Hân-tan).

Ho̍k-heng-khu (復興區) sī Tâi-oân Thô-hn̂g-chhī ê 1 ê goân-chū-bîn khu, hia tōa-hūn ê lâng sī Tayal-cho̍k.

Touen-hukkoukyou.svg