Commune (IPA: /kɔmyn/), thang-chí ke-chng (街庄), it-poaⁿ hoan-e̍k chò kong-siā (公社), sīm-chì sī siâⁿ-chhī, sī Hoat-kok ê chi̍t-ê hêng-chèng-khu chân-kip. Hoat-kok choân-kok bo̍k-chêng ū 36,569-ê commune.

Hoat-kok ū 36,569-ê commune hêng-chèng-khu