Hoe-chhi̍h-á

?Hoe-chhi̍h-á
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Arthropoda
Kong: Malacostraca
Bo̍k: Decapoda
Kho: Portunidae
Sio̍k: Charybdis
Chéng: C. feriatus
Ha̍k-miâ
Charybdis feriatus
(Linnaeus, 1758)

Hoe-chhi̍h-á, ha̍k-miâ: Charybdis feriatus.[1][2]

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

  1. 賴清隆 (2010-09-29). "海象不佳 花腳蟹三星蟹今年減量" (ēng Hôa-gí). 三大有線電視彰視新聞. 2010-09-29 khòaⁿ--ê. 
  2. "鏽斑蟳(Charybdis feriatus)" (ēng Hôa-gí). 臺灣數位典藏與數位學習國家型科技計畫. 2010-09-29 khòaⁿ--ê.