Hoe-hn̂g, ia̍h sī kóng hn̂g, têng-oân, sī chi̍t-ê keng-kòe siat-kè ê khong-kan, it-poaⁿ tī chhù-gōa, ū tián-sī, chai-chèng, ia̍h him-sióng si̍t-bu̍t kap kî-tha chū-jiân-bu̍t ê lō͘-iōng, mā tiāⁿ pâi chi̍t kóa jîn-chō ê mi̍h-kiāⁿ.

hoe-hn̂g

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Gardens