19 sè-kí ū-miâ ê hok-chûn: Kî-eng-hō, bat ùi Hiong-káng kiâⁿ kàu Hó-bāng-kak, New York, Boston kap Eng-kok.

Hok-chûn (福船), he̍k-chiá Hok-kiàn-chûn (福建船) kap Pe̍h-chô (白艚), sī goân-chū Hok-kiàn ê chi̍t khoán kó͘-chá phâng-chûn.