Hypatia (iok 370 nî - 415 nî) sī Hi-lia̍p ê sò͘-ha̍k-ka kiam tiat-ha̍k-ka, i sī Ai-ki̍p Alexandria ê ha̍k-chiá.

Hypatia

Hypatia sī Alexandria ê Theon ê cha-bó͘-kiáⁿ. I tī Ngá-tián siū kàu-io̍k, tī tāi-khài kong-goân 400 nî ê sî-chūn, chiâⁿ chò Alexandria chhōa-thâu ê Platon-phài ha̍k-chiá.

Chham-khóSiu-kái

  • Kathleen Kuiper, pian. (2010). "Hypatia". Britannica Guide to the World's Most Influential People : 100 Most Influential Women of All Time. Encyclopaedia Britannica, Inc.