Iú-iông Thó͘-ka-cho̍k Biâu-cho̍k Chū-tī-koān

Iú-iông Thó͘-ka-cho̍k Biâu-cho̍k Chū-tī-koān (酉陽土家族苗族自治縣) sī Tiong-kok Tiông-khèng-chhī ê chi̍t ê chū-tī-koān.