Iû-hì-ki (Eng-gí: video game console), he̍k-chiá kiò iû-lo̍k-khì, sī te̍k-pia̍t siat-kè ēng lâi sńg tiān-náu iû-hì ê choan-iōng tiān-náu, it-poaⁿ ū ka-iōng kap chhiú-theh nn̄g khoán.