This is a bot account.

  • Task: interwiki
  • Mode: semi-automatic
  • Hours of operations: intermittently
  • Language: pywikipedia
Crystal Clear action run.png Chit-ê kháu-chō͘ sī Nakor (thó-lūn) chhau-chok ê bot.

Bot sī ē chū-tōng/poàⁿ-chū-tōng cháu ê nńg-thé, i ē-tàng pang-chān Wikipedia loē-iông ê siū-kái, pí chiú-kang khak sù-sī.