IKEA (Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd) sī chi̍t keng Sūi-tián ê khiā-ke ka-kū siat-kè kiam sió-bē kong-si. IKEA sī iû tong-chho͘ chiah 17 hòe ê Ingvar Kamprad tī 1943 nî tī Sūi-tián sêng-li̍p.

Choân sè-kài tē-it keng IKEA