InnsbruckTang-kok se-pō͘ Tirol-chiu ê siú-hú, 2007 nî ê jîn-khàu ū 117,916, sī 1964 nî kap 1976 nî Tang-kùi Olympia Ūn-tōng-hōe ê kí-pān siâⁿ-chhī.

Innsbruck

Hit tah ê Innsbruck Tāi-ha̍k ū sò͘-pah-nî ê le̍k-sú.