Sîn tī Islam

(Tùi Islam-kàu ê Sîn choán--lâi)

Islam sîn-ha̍k lāi-bīn, Sîn (A-la-pek-gí: الله‎, Allāh) sī choân-lêng choan-ti--ê chhòng-chō-chiá, pó-siú-chiá kap it-chhè chûn-chāi ê chhâi-phòaⁿ-chiá.

Islam sìn-gióng kóng-kioh Sîn sī choa̍t-tùi to̍k-it--ê.