Itacoatiara Sió-khu (Phû-tô-gâ-gí: Microrregião de Itacoatiara) sī Pa-se ê chi̍t ê sió-khu (microrregião).

Itacoatiara
—  Sió-khu  —
Itacoatiara Sió-khu ê hêng-chèng hoān-ûi ê uī-tì
Itacoatiara Sió-khu ê hêng-chèng hoān-ûi ê uī-tì
Itacoatiara Sió-khu ê hêng-chèng hoān-ûi
Kok-ka  Pa-se
Chiu Amazonas
Tiong-khu Centro Amazonense
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 25,387.168 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 171,237 lâng