Kok-tō 420-hō (Hàn-jī: 国道420号; Kana: こくどう420ごう) sī chi̍t tiâu Ji̍t-pún ê it-poaⁿ kok-tō.

Japanese National Route Sign 0420.svg
Kok-tō 420-hō
国道420号
Lō͘-sòaⁿ chu-sìn
Chú-iàu ê kau-hōe-tiám
Kong-lō͘ hē-thóng
It-poaⁿ kok-tō
Ji̍t-pún ko-sok kong-lō͘

Kài-siāuSiu-kái

Le̍k-súSiu-kái

Lō͘-sòaⁿ chōng-hóngSiu-kái

Tē-líSiu-kái

Keng-kòe ê só͘-chāiSiu-kái