Ji̍t-pún ê kok-kî

Ji̍t-pún ê kok-kî chèng-sek ê miâ sī Nissyôki (日章旗, "ji̍t-chiong-kî"), mā hōng kiò chò Hinomaru (日の丸), sī pe̍h-sek ê tn̂g sì-kak-hêng poè siōng tiong-iong ê chi̍t-ê âng-sek îⁿ-hêng.