Jia̍t-hu̍t bú-khì

Jia̍t-hu̍t bú-khì (Eng-gí: thermonuclear weapon) sī chi̍t khoán tē-jī tāi ê hu̍t-chú bú-khì, thoân-thóng siōng sī lī-ēng tē-it tōaⁿ hu̍t-chú hun-lia̍t chà-tān lâi ín khí tē-jī tōaⁿ ê hu̍t-chú iông-ha̍p hoán-èng.