Kàu-hông Benedictus 7-sè

Benedictus 7-sè (?  – 983 nî 7 goe̍h 10 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-135 jīm kàu-hông; tī 974 nî kàu 983 nî chāi-ūi.

Benedictus 7-sè
Kàu-hông Benedictus 7-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Benedictus 6-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Ioannes 14-sè