Kàu-hông Bonifacius 3-sè

Bonifacius 3-sè (?  – 607 nî 11 goe̍h 12 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-66 jīm kàu-hông; tī 607 nî kàu 607 nî chāi-ūi.

Bonifacius 3-sè
Kàu-hông Bonifacius 3-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Sabinianus
Kàu-hông Kè-sio̍k
Bonifacius 4-sè