Kàu-hông Clemens 5-sè

Clemens 5-sè (?  – 1314 nî 4 goe̍h 20 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-195 jīm kàu-hông; tī 1305 nî kàu 1314 nî chāi-ūi.

Clemens 5-sè
Kàu-hông Clemens 5-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Benedictus 11-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Ioannes 22-sè