Kàu-hông Gregorius 16-sè

Gregorius 16-sè (1765 nî 9 goe̍h 18 ji̍t – 1846 nî 6 goe̍h 1 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-254 jīm kàu-hông; tī 1831 nî kàu 1846 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Gregorius 16-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 1831 nî 2 goe̍h 2 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 1846 nî 6 goe̍h 1 ji̍t
Chêng-jīm Pius 8-sè
Kè-jīm Pius 9-sè
sèng-chit
Sū-kai/Sū-sèng 1787 nî
Su-kàu/chú-kàu 1831 nî 2 goe̍h 6 ji̍t
Bartolomeo Pacca seng-sū
Chhu-ki-kheng jīm-bēng 1826 nî 3 goe̍h 13 ji̍t
Leo 12-sè jīm-bēng
Kò-jîn chu-sìn
Pún-miâ Bartolomeo Alberto Cappellari
Chhut-sì 1765 nî 9 goe̍h 18 ji̍t(1765-09-18)
Venezia Kiōng-hô-kok Belluno
Kòe-sin 1846 nî 6 goe̍h 1 ji̍t (80 hòe)
Kàu-hông-léng Lô-má
Kok-che̍k Venezia Kiōng-hô-kok
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Chhiam-miâ Kàu-hông Gregorius 16-sè--ê chhiam-miâ
Bûn-chiong Kàu-hông Gregorius 16-sè--ê bûn-chiong
Kàu-hông Gregorius 16-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Pius 8-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Pius 9-sè