Káng sī chi̍t ūi thang khǹg chûn ê chúi-he̍k, ē-tàng sī chū-jiân--ê, bô it-tēng ài khí siat choan-bûn ê káng-kháu siat-si, ū hái-kîⁿ ia̍h ô͘-piⁿ--ê, mā ū-ê sī ùi khe ê chi̍t tōaⁿ.

Tek-kok Lüneburg siâⁿ ê káng.