Kâng-siaⁿ-jī (Eng-gí: homophone) sī ho͘-im kap pa̍t jī sio-siâng m̄-koh ì-sù bô-kâng ê tan-jī. Kâng-siaⁿ-jī mā khó-lêng ū bô-kâng ê tàu-jī. "Kâng-siaⁿ" ê koan-liām mā ū-sî hâm tan-jī í-gōa ê giân-gí tan-goân, pí-lūn jī-bó ia̍h phiàn-gí.

Koan-liân siu-kái