Kî-bōng-ta̍t

ki-lu̍t lí-lūn tiong, sûi-ki piàn-sò͘ ê kî-bōng-ta̍t (期望值), ia̍h kî-thāi-ta̍t (期待值), sī chi̍t ê hoán-hù chìn-hêng ê si̍t-giām ê pêng-kin.