Kū Hó͘-bóe-khe

Kū Hó͘-bóe-khe (舊虎尾溪) sī chi̍t-tiâu ūi-tī Tâi-oân Hûn-lîm-koān ê khe, choân tn̂g 33.4 kong-lí.

ūi-tì Hûn-lîm-koān Thô͘-khò͘-tìn Hiong-tō Hûn 98 sòaⁿ Toā-láu-kiô ǹg tang-bīn hip ê Kū Hó͘-bóe-khe