Kàiⁿ-hioh-chôaⁿ

(Tùi Kan-hioh-chôaⁿ choán--lâi)

Kàiⁿ-hioh-chôaⁿ (Eng-gí: geyser) sī chi̍t khoán chúi-chôaⁿ, in bí chi̍t chhù chhèng chúi kiam phùn ian liáu-āu, ài keh chi̍t tōaⁿ sî-kan chiah koh chhèng āu chi̍t pái.

Peng-tē ê Strokkur.

Kàiⁿ-hioh-chôaⁿ tī sè-kài siōng sǹg sī bô chin phó͘-phiàn ê hiān-siōng, thong sè-kài chhiau-kòe chheng-gōa chō, kî-tiong Bí-kok Yellowstone Kok-ka Kong-hn̂g chio̍h ū 4-pah gōa chō.