Ganghwa-tó

(Tùi Kang-hoâ-tó choán--lâi)

Ganghwa-tó (Hân-kok-gí: 강화도/江華島 Ganghwado) sī tiàm tī Hân-kok Seoul sai-pak-bīn Sam-pat-soàⁿ hù-kīn ê chi̍t lia̍p tó-sū.

Ganghwa-tó