Ke̍k-té-chiu-kî he̍k-chheⁿ

Ke̍k-té-chiu-kî he̍k-chheⁿ (ultra-short-period planets) sī kúi-tō chiu-kî (orbital period) bô kaù 1 kang ê he̍k-chheⁿ, in leh se̍h ê chheⁿ tiāⁿ-tio̍h bô kaù 0.88 poē ji̍t-thaû chit-liōng. In phēng pa̍t chióng he̍k-chheⁿ koh-khah oá leh se̍h ê chheⁿ.

Hiān-chú-sî tī gîn-hô-hē ū chhoē tio̍h 5 lia̍p ke̍k-té-chiu-kî he̍k-chheⁿ.