Kentucky Lō͘-sòaⁿ 163 (Eng-bûn: Kentucky Route 163; KY 163) sī chi̍t-tiâu tī Bí-kok Kentucky ê chiu-kip kong-lō͘.

Elongated circle 163.svg
Kentucky Lō͘-sòaⁿ 163
Kentucky Route 163
Lō͘-sòaⁿ ê ki-pún chu-sìn
Uî-hō͘ pō͘-bûn Kentucky Kau-thong Lōe-koh
Chú-iàu ê kau-hōe kong-lō͘