Kentucky Lō͘-sòaⁿ 2857 (Eng-bûn: Kentucky Route 2857; KY 2857) sī chi̍t-tiâu tī Bí-kok Kentucky ê chiu-kip kong-lō͘.

Elongated circle 2857.svg
Kentucky Lō͘-sòaⁿ 2857
Kentucky Route 2857
Lō͘-sòaⁿ ê ki-pún chu-sìn
Uî-hō͘ pō͘-bûn Kentucky Kau-thong Lōe-koh
Chú-iàu ê kau-hōe kong-lō͘