Khóng-chú (hàn-jī: 孔子; 551 BC – 479 BC) sī Tiong-kok Chhun-chhiu bóe-kî ê su-sióng-ka, tiat-ha̍k-ka kap kàu-io̍k-ka. I sī jû-ka (儒家) ha̍k-soat ê chhòng-sí-jîn, tùi kó͘-tāi Tiong-kok kap chiu-piⁿ kok-ka éng-hiáng ū-kàu toā.

Khóng-chú, 551 BC – 479 BC