?Khui-hoe si̍t-bu̍t
Liriodendron tulipifera
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Plantae
Mn̂g: Magnoliophyta
Kong

Khui-hoe si̍t-bu̍t (開花植物; Magnoliophyta), he̍k-chiá pī-chí si̍t-bu̍t (被子植物), sī si̍t-bu̍t-kài lāi-té chéng-lūi siang-chē ê 1 mn̂g. Khui-hoe si̍t-bu̍t sī chéng-chí si̍t-bu̍t (Spermatophyta), siang chú-iàu ê te̍k-sek tio̍h-sī ē khui-hoe, hoe sī in ê seⁿ-thoàⁿ khì-koan.