Khun-lêng (昆凌; Eng-bûn: Hannah Quinlivan; 1993 nî 8 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì ), Hàn-miâ hō-chò Bú Gī-chin (武誼蓁), sī Tâi-oân ê cha-bó͘ gē-jîn. Khun-lêng sī ióng-iú Tâi-oân, Ò-chiu, kap Hân-kok 3-kok hiat-thóng ê pòaⁿ-hóng-á. 2015-nî 4-goe̍h chhe, Khun-lêng hām Chiu Kia̍t-lûnEng-kok Yorkshire ê Selby Siu-tō-īⁿ lé-pài-tn̂g kiat-hun.

Khun-lêng (2011)