Kiàn-heng (Sio̍k Hàn)

Kiàn-heng (建興; 223 nî ~ 237 nî) sī Sio̍k Hàn Hàu-hoâi-tè ê liân-hō; chêng-āu 15 tang.

建興
Kiàn-heng
223 nî ~ 237 nî
Kok-ka
Sio̍k Hàn
Kun-chú
Hàu-hoâi-tè
Tn̂g-té
15 tang

Tōa Tāi-chìSiu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pióSiu-kái

Siong-koanSiu-kái


Kiàn-heng (Sio̍k Hàn)
Chiap-sio̍k
Chiong-bú
Sio̍k Hàn ê liân-hō Kè-sio̍k
Iân-hi