Kiā-lāu (崎漏) sī Tâi-oân Ko-hiông-chhī Ka-tiāⁿ-khu lāi ê chng-siā, só͘-chāi ùi Heng-tat-káng pak-pêng, Ka-tiāⁿ chhī-lāi ê lâm-pêng.

Kiā-lāu
崎漏
—  goân tōa-jī  —
Kiā-lāu is located in Kong-san tē-khu
Kiā-lāu
Kiā-lāu
Kiā-lāu tī Kong-san tē-khu ê tāi-khài ūi-tì
Keng-hūi-tō͘: 22°52′50″N 120°11′25″E / 22.88056°N 120.19028°E / 22.88056; 120.19028
Koān-chhī Ko-hiông-chhī
Hiong-tìn-chhī-khu Ka-tiāⁿ-khu

Kiā-lāu chū-bîn thoân-thóng siōng chú-iàu sèⁿ Khu (邱). Chng lāi ū chi̍t keng Chèng-sūn-biō (正順廟), chú-iàu pài Tāi-sài-iâ-kong (大使爺公)[1].

Le̍k-súSiu-kái

Kiā-lāu ê Khu-sèⁿ chong-cho̍k ê khí-goân hun nn̄g phài, chi̍t pêng sī Kiú-pâng-khu (九房-), lēng-gōa sī Ngó͘-pâng-khu (五-)[1].

Pún tē-hng sī 1920 nî só͘ siat Ô͘-lāi-chng koán-lāi ê tōa-jī hêng-chèng-khu chi it, 1935 nî ê sî ū khiā-khí jîn-kháu 1048 lâng[2].

Kiā-lāu chng lāi sèⁿ Khu ê jîn-kháu, ùi 1986 nî ê thóng-kè lāi iáu ū chiàm 70.1%; kàu 1991 nî ê sí chhun 59.54%[1].

Kau-thongSiu-kái

Chham-khóSiu-kái

  1. 1.0 1.1 1.2 蘇惠貞 (2010). 茄萣地區的社會變遷與宗教活動之研究 (sek-sū thesis). 國立臺南大學 台灣文化研究所. 
  2. 臺灣總督官房調查課 (1936). 昭和十年末 臺灣常住戶口統計. 

Liân-kiatSiu-kái