Kim-lêng-hiong

Tâi-oân Hok-kiàn-séng Kim-mn̂g-koān ê hiong

Kim-lêng-hiong (金寧鄉) sī Tiong-hoâ Bîn-kok Hok-kiàn-séng Kim-mn̂g-koān ê chi̍t-ê hiong.