Kim Il-sung

(Tùi Kim Ji̍t-sêng choán--lâi)

Kim Il-sung (Tiâu-sián-gí: 김일성/金日成, Bân-lâm-im: Kim Ji̍t-sêng; 1912 nî 4 goe̍h 15 ji̍t – 1994 nî 7 goe̍h 8 ji̍t) sī Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok kok-ka ê thâu-lâng. Pún-miâ sī Kim Sŏng-ju (Tiâu-sián-gí: 김성주/金成柱).

Kim Il-sung
김일성
Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok choè-ko léng-tō-jîn
Jīm-kî
1948 nî 9 goe̍h 9 ji̍t – 1994 nî 7 goe̍h 8 ji̍t
Kè-jīm Kim Jong-il
Tiâu-sián Lô-tōng Tóng chóng-pì-su
Jīm-kî
1966 nî – 1994 nî
Chêng-jīm kā-kī (Tiong-iong Úi-oân-hoē Úi-oân-tiúⁿ)
Kè-jīm Kim Jong-il
Tiâu-sián Lô-tōng Tóng Tiong-iong Úi-oân-hoē Úi-oân-tiúⁿ
Jīm-kî
1949 nî – 1966 nî
Chêng-jīm Kim Tu-bong
Kè-jīm kā-kī (chóng-pì-su)
Tiâu-sián Jîn-bîn-kun choè-ko su-lēng-koan
Jīm-kî
1950 nî 7 goe̍h – 1991 nî 12 goe̍h 24 ji̍t
Chêng-jīm Choe Yong-gon (chóng-su-lēng-koan)
Kè-jīm Kim Jong-il
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì 1912 nî 4 goe̍h 15 ji̍t(1912-04-15)
Ji̍t-pún léng Tiâu-sián P'yŏngyang
Kòe-sin 1994 nî 7 goe̍h 8 ji̍t (82 hòe)
Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok P'yŏngyang
Chèng-tóng Tiâu-sián Lô-tōng Tóng
Pē-bú
Chhiam-miâ

1920 nî, Kim Il-sung kap i lāu-pē cháu khì Tiong-kok ê Hek-liông-kang-séng, í-āu kái-miâ Kim Il-sung. 1948 nî, So͘-liân chèng-hú niū i choè Tiâu-sián ê lōe-koh siú-siòng. 1949 nî, Kim Il-sung tòng-soán Tiâu-sián Lô-tōng-tóng ê tóng-siú. 1972 nî 12 goe̍h, Tiâu-sián ê sin hiàn-hoat hoat-pò͘, Kim Il-sung tòng-soán Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok chú-se̍k. 1994 nî 7 goe̍h kòe-sin, i ê tōa kiáⁿ Kim Jong-il kè-jīm.

Kim Il-sung kap i ê khan-chhiú Kim Jong-suk sēⁿ tōa kiáⁿ Kim Jong-il, jī kiáⁿ Kim Man-il (Shura), kap cha-bó͘-kiáⁿ Kim Kyong-hui. Kim Jong-suk tī 1949 nî kòe-sin, í-āu. Kim Il-sung ê jī khan-chhiú Kim Song-ae hō͘ i sēⁿ 4 ê kiáⁿ, Kim Pyong-il, Kim Kyong-jin, Kim Yong-il kap Kim Kyong-hui.