Koà Chin-chu Hīⁿ-kau ê Siàu-lú

Kòa Chin-chu Hīⁿ-kau ê Siàu-lú (Hô-lân-gí: Het Meisje met de Parel) sī Hô-lân ōe-ka Johannes Vermeer ê chok-phín, hiān-sî siu-khǹg tī Den Haag ê Mauritshuis. Tāi-iok tī 1665 nî ôan-sêng. Chhùn-chhioh sī 44.5 cm × 39 cm.

Kòa Chin-chu Hīⁿ-kau ê Siàu-lú

Ên-sī oa̍t-tho̍kSiu-kái

Goā-pō͘ liân-kiatSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Girl with a Pearl Earring by Johannes Vermeer

template:Johannes Vermeer [en]