Koâⁿ-thiⁿ

Koâⁿ-thiⁿ (寒天), ia̍h sī kiò chò koâⁿ-lâng (寒儂), sī chi̍t-nî lāi-bīn ê siōng-bóe chi̍t-ê kùi-chiat, chiap-sio̍k tī chhiu-thiⁿ ê āu-piah, keh-tńg-tang chhun-thiⁿ ê thâu-chêng. Kôaⁿ-thiⁿ sī it-poaⁿ ê pe̍h-ōe, khah bûn-giân ê kóng-hoat sī tang (冬) kap tang-thiⁿ (冬天).

Koâⁿ-thiⁿ lo̍h-seh ê hong-kéng