Ko͘-to̍k ê Bí-si̍t-ka

Ko͘-to̍k ê Bí-si̍t-ka (Ji̍t: 孤独のグルメ; Eng: The Solitary Gourmet) sī iû Ji̍t-pún ê bān-ōe-ka Kusumi Masayuki goân-tù, Taniguti Zirô ōe ê chi̍t phō bàng-gah. Lo̍h-bóe koh iû TV Tokyo kap Kyodo Television hip chò tiān-sī-kio̍k.