Ko-kùi tsiong (高貴章) (A-la-pek-gí: سورة القدر‎; Eng-gí: Surah al-Qadr) sī Kó͘-lân-keng ê tē-97 tsiong (surah).

Quran ê tē-97 Tsiong
القدر
Al-Qadr
Ko-kùi tsiong
Hun-luī Meccan
Kî-thañ bîng-tshing Miā-ūn, Kok-hā, Miā-tīng
Kuàn tshù-tē Juzʼ 30
Si-kù ê hō-bé 5

Gōa-pō· liân-kiat siu-kái