Kok-ka An-choân Kò͘-būn-koaⁿ

Kok-ka An-choân Sū-bū Chóng-thóng Hù-koaⁿ (Assistant to the President for National Security Affairs), it-poaⁿ kóng Kok-ka An-choân Kò͘-būn-koaⁿ (National Security Advisor), sī Bí-kok Chóng-thóng Hêng-chèng Thiaⁿ ê ko-kip kò͘-būn.