Kun-kok-chú-gī

Kun-kok-chú-gī (Eng-bûn: Militarism; Hàn-jī: 軍國主義) sī chi̍t-chióng siōng-bú cheng-sîn, jīn-ûi kun-sū le̍k-liōng sī kok-ka an-ún ê ki-chhó.