Lâm-bân

Lâm-bân (南蠻) sī Tiong-kok kó͘-chá--ê cho̍k-kûn (族群), sī Tiong-kok tiong-sim chú-gī ê miâ-sû, kah Se-jiông (西戎), Pak-te̍k (北狄), iáu-koh ū Tang-î (東夷) tàu-tīn hō-chò Sù-î (四夷).

Miâ-tshing修改

 
Tiong-kok tiong-sim chú-gī.