Lâm-chiu Chhia-thâu (Pîn-tong-koān)

Lâm-chiu Chhia-thâu (南州車頭) tī Tâi-ôan Pîn-tong-koān Lâm-chiu-hiongTâi-oân Thih-lō͘ Koán-lí-kio̍k Pîn-tong Soàⁿ ê thih-lō͘ chhia-chām.

Lâm-chiu Chhia-thâu
Nanzhou Station.JPG
Só͘-chāi Pîn-tong-koān Lâm-chiu-hiong Jîn-lí-chhun Jîn-lí-lō͘ 86-hō
Êng-ūn tan-ūi Tâi-oân Thih-lō͘ Koán-lí-kio̍k
Chhia-chām tāi-bé 197