Lê Hiân-chong (Oa̍t-lâm-gí: Lê Huyền Tông, 1654 nî  – 1671 nî ), miâ Lê Duy Vũ ia̍h Lê Duy Hi, sī Oa̍t-lâm Hiō Lê Tiâu ê chi̍t ê hông-tè, 1662 nî kàu 1671 nî chāi-ūi.