Lí Gio̍k-chhiàⁿ

Lí Gio̍k-chhiàⁿ (李玉倩; 1997 nî 5 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì ) sī Tiong-kok cha-bó͘ ngó͘-siōng thoân-thé SNH48 Team Ft ê chèng-sek sêng-oân. I tī Tiong-kok An-hui-séng An-khèng-chhī chhut-siⁿ. I thong-kòe liáu SNH48 ê teng-soán oa̍h-tāng, ka-ji̍p SNH48.

Lí Gio̍k-chhiàⁿ
Cha-bó͘ koa-chhiú
Goân-bûn miâ 李玉倩
Lô-má-jī Lǐ Yùqiàn
Chhiok-hō Bêng-bêng (萌萌)
Kok-che̍k  Tiong-kok
Kò͘-hiong  Tiong-kok An-hui-séng
Chhut-sì 1997 nî 5 goe̍h 28 ji̍t 1997-05-28(25 hòe)
 Tiong-kok An-hui-séng An-khèng-chhī
Chit-gia̍p Koa-chhiú
Siong-koan SNH48