Lông-tē (農地) sī ē-ēng the̍h-lâi chéng lông-chok-bu̍t ê thó͘-tē. Tī Bân-lâm-gí lāi-bīn, ū chúi ê lông-tē kiò chò chhân (田, 塍), bô chúi ê lông-tē kiò chò hn̂g (園).